Tetsavê

24/02/2024

15 de Adar de 5784 (24/02/2024) – Estudo da Tarde – 20ª Porção da Torah – TETSAVÊ ou “Ordene”

24/02/2024

15 de Adar de 5784 (24/02/2024) – 20ª Porção da Torah – TETSAVÊ ou “Ordene”

04/03/2023

11 de Adar de 5783 (04/03/2023) – Estudo da Tarde – 20ª Porção da Torah – TETSAVÊ “Ordene”

04/03/2023

11 de Adar de 5783 (04/03/2023) – 20ª Porção da Torah – TETSAVÊ ou “Ordene”

12/02/2022

11 de Adar 1 de 5782 (12/02/2022) – Estudo da Tarde – 20ª Porção da Torah – TETSAVÊ ou “Ordene”

12/02/2022

11 de Adar 1 de 5782 (12/02/2022) – 20ª Porção da Torah – TETSAVÊ ou “Ordene” 

27/02/2021

15 de Adar de 5781 (27/02/2021) – 20ª Porção da Torah Tetsavê ou Ordene

07/03/2020

11 de Adar de 5780 (07/03/2020) – Porção da Torah – 20ª TETSAVE ou Ordene

5818
16/02/2019

11 de Adar I de 5779 (16/02/2019) – Porção da Torah – 20ª Parashah Tetsavê ou Ordene

24/02/2018

09 de Adar de 5778 (24/02/2018) – Porção da Torah – 20ª Parashah Tetsavê ou Ordene

11/03/2017

13 de Adar de 5777 (11/03/2017) – Porção da Torá – 20ª Parashá Tetsavê ou Ordene