28 de Sivan de 5780 (20/06/2020) – Estudo da tarde – 38ª Parasha Corach ou Coré o calvo