22 de Iyar de 5780 (16/05/2020) – Estudo da Tarde – Parashiot Behar ou No monte e Bechucotai ou Nos meus estatutos