11 de Chesvan de 5780 (09/11/2019) – Estudo da Tarde – Lech Lecha