10 de Chesvan de 5782 (16/10/2021) – Estudo da Tarde – “As Bases do Cristianismo” Parte 2